Tydzień Misyjny od Niedzieli Misyjnej 20 X

milosierdzie misyjny

Październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego rozpoczną się Niedzielą Misyjną, która przypada 20 października, po której przeżywać będziemy Tydzień Misyjny pod hasłem „Miłosierdzie Boże dla całego świata”.

             W tegorocznym orędziu misyjnym Ojciec Święty Franciszek przypomina, że Troska o wszystkie Kościoły, jaką Biskup Rzymu dzieli ze swoimi współbraćmi biskupami, w sposób znamienny realizuje się poprzez zaangażowanie Papieskich Dzieł Misyjnych, które mają za cel ożywiać i pogłębiać świadomość misyjną każdego ochrzczonego i każdej wspólnoty, czy to przypominając o konieczności pogłębionej formacji misyjnej całego Ludu Bożego, czy też ożywiając wrażliwość wspólnot chrześcijańskich tak, aby zaofiarowały swoją pomoc w przekazywaniu Ewangelii światu.

W Niedzielę Misyjną w kościołach przeprowadzana jest zbiórka ofiar na tacę. Pieniądze uzyskane w ten sposób w całości przekazywane są na cele misji uniwersalnej. Za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych trafiają do ponad 1000 diecezji na terenach misyjnych, które pozostają pod opieką Ojca Świętego.

Materiały liturgiczne-duszpasterskie do wykorzystania znajdują się na stronie www.pdrw.missio.org.pl
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...