OGŁOSZENIA PARAFIALNE z 05 KWIETNIA 2020


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

05 kwietnia 20205

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ – NIEDZIELA PALMOWA

Obowiązuje Dekret Metropolity Gdańskiego na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy (dostępny na stronie) oraz wypełniając zalecenia Kurii Metropolitalnej plan na najbliższy czas jest następujący:

Niedziela Palmowa, którą dzisiaj (05.04.) przeżywamy wprowadza nas w tydzień wielkich tajemnic Odkupienia. Nie ma procesji z palmami i poświęcenia palm.

Okazja do spowiedzi św. w tym tygodniu do poniedziałku do środy w salce katechetycznej od godz. 16.30 do 17.45.


Sakrament pokuty i pojednania nie będzie odbywał się w zwyczajnej formie, sprawowany będzie w salce katechetycznej z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności i mając na uwadze aktualne zarządzenia władz państwowych i kościelnych. Oczekujemy za zewnątrz zachowując odległość (min. 2 m.)

Spowiedź wielkanocną można odłożyć na czas po ustaniu pandemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca.

Biuro parafialne nieczynne.

Ceremonie Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych – będzie transmisja na żywo w Internecie na Facebooku:

  • Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 18.00.
  • Wielki Piątek – Ceremonie Męki Pańskiej godz. 18.00.
  • Wielka Sobota – Msza św. Wigilii Paschalnej o godz. 20.00.

Wielki Czwartek (09.04.) to dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

Prosimy Parafian o modlitwę w intencji kapłanów i uszanowanie Eucharystii w domach. Nie ma adoracji przy Ciemnicy.

Wielki Piątek (10.04.) jest dniem upamiętniającym mękę i śmierć Pana Jezusa. Chrześcijan obowiązuje w tym dniu post ścisły. Kaplica jest otwarta od godz. 9.00 na osobistą modlitwę z zachowaniem liczby przebywających 5 osób.

Droga Krzyżowa o godz. 14.30 w kaplicy bez udziału wiernych.

Koronka do Miłosierdzia Bożego po Drodze Krzyżowej. Początek nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwa transmitowane na Facebooku.

Ceremonie Wielkiego Piątku rozpoczną się o godz. 18.00 bez udziału wiernych. Będzie następnie osobista adoracja przy Grobie Pańskim.

Po zakończeniu liturgii osobiste nawiedzenie świątyni na modlitwę w dopuszczalnej liczbie 5 osób. Prosimy o wymianę osób modlących się.

O godz. 21.00 Gorzkie Żale bez udziału wiernych. Transmisja na Facebooku.

W domach upraszamy w tym dniu o osobiste uszanowanie krzyża i uklęknięcie przed krzyżem.

Wielka Sobota (11.04.)Wigilia Paschalna.

Kaplica jest otwarta od godz. 9.00 do 18.00 na osobistą modlitwę przy Grobie Pańskim z zachowaniem liczby przebywających 5 osób.

Nie ma tradycyjnego poświęcenia pokarmów.

Wedle zaleceń obrzęd błogosławieństwa posiłku na śniadanie wielkanocne w domu, liturgię domową prowadzi ktoś z domowników. Tekst obrzędu można pobrać ze strony internetowej.

Msza św. Wigilii Paschalnej o godz. 20.00 bez udziału wiernych. Transmisja na Facebooku.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (12.04.).
Nie ma procesji rezurekcyjnej.

Msze św. godz. 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00.

Polecamy trosce Parafian intencje mszalne w okresie wielkanocnym. Plan intencji w gablocie.

Składamy serdeczne podziękowania za dar wspólnej Eucharystii, za złożone ofiary i ofiary przesłane na konto parafialne, za troskę o czystość świątyni oraz wszelką okazaną pomoc i życzliwość.

OGŁOSZENIA STAŁE i PONAWIANE:

Z racji pandemii koronawirusa COVID -19 i ogłoszonego stanu epidemii oraz zarządzeniu władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej i Dekretu Metropolity Gdańskiego do ograniczenia ilości osób obecnych na liturgii nabożeństw do 5 osób z pierwszeństwem osób, które mają zamówioną intencje Mszy św.


Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy św. została udzielona aż do odwołania (do zakończenia stanu epidemii i prawnych ograniczeń zgromadzeń) i dotyczy wszystkich wiernych oraz inne osoby przebywające na terenie Archidiecezji Gdańskiej.

Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji mszy św. w telewizji, radia i internecie.

W naszej parafii transmisja mszy św. odbywa się na profilu parafialnym w Facebooku. Msze św. z każdego znajdują się również na stronie parafialnej.

Za względu na zaistniałą sytuację usilnie zachęca się wiernych do korzystania z Komunii duchowej po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.


Szczegółowe i bieżące informacje również na stronie parafialnej i Facebooku oraz gablocie. Prosimy o subskrypcję i polubienia strony ze względu na zasięg strony i możliwości techniczne nagrywania online.


Msze św. w tygodniu online: ZAPOWIEDŹ NA STRONIE PARAFIALNEJ i wydarzeniach na Facebooku.


Dziękujemy za dar modlitwy i ofiary. Za ofiary złożone w świątyni i przelewem na konto bankowe parafii:
PKO BP PL18 1440 1084 0000 0000 0011 3085 Bóg zapłać za wsparcie. Dziękujemy za udział w grupie medialnej i internetowej. Za wszelką pomoc i wsparcie oraz zrozumienie.

Pamiętajmy o skarbonkach wielkopostnych. Znajdują się do wzięcia w kaplicy. Idźmy nadal drogą pokuty i jałmużny. Będziemy je przynosić w Wielką Sobotę i składać w czasie osobistej adoracji przy Grobie Pańskim.


Prosimy w świątyni o zachowanie środków bezpieczeństwa i higieny oraz podporządkowywania się poleceniom duszpasterzy i wyznaczonych osób.

Na ten trudny czas… kwarantanny i walki o zdrowie duszy i ciała niech Pan ma nas w swojej opiece.

Polecamy trosce modlitewnej intencje mszalne. Można również ustalić dodatkowy termin w ważnej intencji. Kontakt osobisty. Jest dyspensa na odprawianie więcej intencji w miarę konieczności dla pożytku wiernych.


promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...