Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

udzielany jest na sumie parafialnej w 2 i 4 niedzielę miesiąca o godz. 12.30.
Dwa tygodnie przed datą chrztu św. należy dziecko zgłosić w kancelarii parafialnej. Dokonują tego jedynie chrześcijańscy rodzice (przynajmniej jedno z nich).

» więcej informacji

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni z dużym czasowo wyprzedzeniem przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu zawarcia ślubu oraz spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności.

» więcej informacji

SAKRAMENT I KOMUNII ŚW.

Spotkania dzieci klas II szkoły podstawowej odbywają się raz w tygodniu na katechezie sakramentalnej.
(zapisy: II półrocze klasy I szkoły podstawowej) szczegóły w ogłoszeniach duszpasterskich i w dziale strony grupy duszpasterskie.
* na czas kolęd zawieszone są spotkania katechetyczne.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Spotkania katechetyczne w parafii odbywają się raz w tygodniu w czasie III klasy gimnazjum i raz w miesiącu w II klasie gimnazjum (II półrocze).
Zapisy: 2 półrocze w II klasie gimnazjum (szczegóły w ogłoszeniach duszpasterskich i w dziale strony grupy duszpasterskie.

SAKRAMENT CHORYCH

Zgłoszenia można dokonać w biurze parafialnym.
Kapłan z posługą, do osoby chorej, udaje się w 1. soboty miesiąca od godz. 9.00 – 14.30.

» więcej informacji

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Udzielany jest:

  • 15 min. przed Mszą św. w ciągu tygodnia
  • w I piątki miesiąca od godz. 16.00
  • przed Uroczystościami (szczegóły i godziny podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich)

S A K R A M E N T A L I A

Pogrzeby zmarłych parafian (katolików zamieszkałych na terenie naszej parafii i należących do niej) należy zgłaszać w kancelarii niezwłocznie po ustaleniu miejsca i terminu pochówku. Zgłoszenia dokonuje najbliższa rodzina zmarłego (zmarłej).

W kancelarii parafialnej zmarłego należy okazać:

  • Odpis Aktu Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Potwierdzenie przyjętych przed zgonem sakramentów, jeśli zmarły był w nie zaopatrzony.
  • Jeżeli zmarły umarł w szpitalu, powinno się także przedstawić potwierdzenie przystąpienia przez niego do sakramentów (spowiedź, namaszczenie chorych, Komunia święta) – od ks. kapelana szpitala.

promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...