Sakrament Chrztu świętego

Udzielany jest podczas sumy parafialnej w 2 i 4 niedzielę miesiąca o godz. 12.30.

Dwa tygodnie przed datą chrztu św. należy dziecko zgłosić w kancelarii parafialnej. Dokonują tego jedynie chrześcijańscy rodzice (przynajmniej jedno z nich).
Przy zgłoszeniu dziecka należy przedstawić:

  • skrócony odpis aktu urodzenia z USC,
  • dokładne dane rodziców chrzestnych (data urodzenia, adres zamieszkania).

Rodzicami chrzestnymi mogą być jedynie:

  • praktykujący katolicy, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania,
  • osoby prowadzące życie sakramentalne: przyjmujące Komunię, chodzące na Msze św., spowiadające się,
  • osoby nie żyjące w konkubinacie.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.

Dla dziecka należy nabyć świecę i białą szatkę do chrztu św.
Spotkanie przed chrztem o godz. 12.15.

» powrót do strony Sakramenty


promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...