Kapłani

 Kapłani posługujący w parafii:

PROBOSZCZ
ks. Tadeusz Stawicki

WSPÓŁPRACOWNIK – WIKARIUSZ
ks. Adrian Szymański 
Redaktor strony internetowej

 

promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...