Bierzmowanie

Bierzmowanie do trzeci z kolei otrzymywany przez chrześcijanina sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły w naszej diecezji otrzymuje go młodzież z rąk biskupa w I klasie szkoły ponadpodstawowej. Już od 2 semestru 8 klasy szkoły podstawowej młodzież przygotowuje się poprzez katechezy i życie sakramentalne w kościele do przyjęcia tego sakramentu. 

Bierzmowanie może być uzupełnione w późniejszym wieku, przez tzw. udzielenie go dorosłym. Z reguły podawane są 2-3 dodatkowe terminy tzw. bierzmowania dla dorosłych.

Informacje dotyczące aktualnego planu przygotowań znajdują się z zakładce: przygotowanie do bierzmowania.


promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...