Sakrament małżeństwa

Narzeczeni z dużym czasowo wyprzedzeniem przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu zawarcia ślubu oraz spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności.

Spisanie protokołu przedślubnego jest ważną czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Do jego spisania potrzebne są:

 • Metryki chrztu do sakramentu małżeństwa (metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania). Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania).
 • Dowody osobiste.
 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 3 miesiące od dnia wystawienia) musi obejmować datę ślubu.
 • Świadectwo ukończenia katechizacji – indeks katechizacji AG (ew. świadectwo szkolne) z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
 • Zaświadczenie o odbyciu spotkań z poradnictwa rodzinnego.
 • Wdowiec lub wdowa – wypisy aktu śmierci zmarłego małżonka (-i) również z parafii.
 • Świadectwo wygłoszenia zapowiedzi z innej parafii.
 • Dla niepełnoletnich (przed ukończeniem 18 roku życia) pozwolenie sądu i rodziców lub prawowitych opiekunów.

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:

 1. Uczestniczą w czterech konferencjach dla narzeczonych (8 katechez tematycznych).
 2. Odbywają trzy rozmowy w poradni rodzinnej.
 3. Przystępują dwa razy przed ślubem do spowiedzi przedsakramentalnej.

» powrót do strony Sakramenty


promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...