otagowane: wigilia

wydarzenia

Zapraszamy po opłatki wigilijne

Dziś w niedzielę (14.11.) na sumie parafialnej o godz. 12.30 nastąpiło poświęcenie opłatków wigilijnych. Można się w nie zaopatrzyć w zakrystii lub biurze parafialnym (jak w ubiegłym roku). Nie roznosimy opłatków po domach z racji sytuacji epidemicznej. Zapraszamy serdecznie po odbiór do nas. Po ten znak miłości, dobra i pokoju.

Opublikowano: 14 listopada, 2021

więcej...

zaproszenia

Spotkanie opłatkowe parafian

Tradycyjnie w 4 Niedzielę Adwentu jako duszpasterze chcemy się symbolicznie z każdym uczestnikiem niedzielnej Mszy św. połamać opłatkiem. Niech ten gest wyciągniętej wzajemnie dłoni ze słowem przepraszam i dziękuję i życzę co najlepsze jednoczy nasze serca w drodze do Boga i wspomaga w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. OPŁATEK PARAFIALNY

Opublikowano: 21 grudnia, 2013

więcej...

wydarzenia

Wigilia dla potrzebujących… chorych, samotnych, biednych

ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA WIGILIJNEGO RADY DZIELNICY I LUDZI DOBREJ WOLI

Opublikowano: 7 grudnia, 2013

więcej...

wydarzenia

Poświęcenie opłatków Wigilijnych

W 32 niedzielę zwykłą w czasie Mszy św. o godz. 12.30 pobłogosławiliśmy opłatki, którymi będziemy się dzielić na wieczerzy wigilijnej. Łamanie się opłatkiem w Wigilię lub wcześniej bądź później z racji okoliczności Świątecznej jest pięknym i wymownym zwyczajem religijnym, jaki zachowujemy w naszej Ojczyźnie. Chleb jest darem Boga Stwórcy i owocem pracy ludzkich rąk. Kiedy zasiadamy do posiłku przy wspólnym stole, na znak jedności i miłości wzajemnej dzielimy się chl...

Opublikowano: 17 listopada, 2013

więcej...

słowo dla duszy

… połam się dla pokoju, nie łam się innymi dla niepokoju (4 Niedziela Adwentu)

Dziecko pyta: co oznacza opłatek? Pojednanie i wybaczenie. Czyste dobro i miłość. Polacy dzielą się chętnie i masowo opłatkiem, to nasza specjalność bo…. Czyżby mają sobie wiele do wybaczenia? Czy może więcej niż inni kochają się i szanują? Każdy udzieli sobie własnej odpowiedzi. Bo od teraz znów ma być lepiej. Wigilia to dzień szczególny, wyzwalanego szczęścia i dobra, dzięki bliskim i ich obecności, odwiedzinom również, gestom miłości i pamięci, a więc trudno (w zmęczeni...

Opublikowano: 23 grudnia, 2012

więcej...

słowo dla duszy

Być dobrym jak ten biały chleb

  W 4 Niedzielę Adwentu tradycyjnie księża pragneli z każdym parafianinem i uczestnikiem niedzielnej Eucharystii przełamać się opłatkiem. Ten biały chleb, taki sam, jaki kapłani trzymają, by konsekrować go w Ciało Chrystusa, dawcę Dobra i Miłości, staje się w tym szczególnym czasie, w dniu Wigilii w każdych rękach szczególnym darem i znakiem, znakiem pojednania i miłoś...

Opublikowano: 22 grudnia, 2008

więcej...

słowo dla duszy

Czas wigilijnych spotkań

  Jeszcze chwila i Boże Narodzenie. Zaczynamy porządki przedświąteczne w parafii i naszych domach. Zaczynamy porządkować nasze serca. Na znak przemiany myślimy z kim i kiedy przełamiemy się opłatkiem. Czy z każdym chcę to uczynić na znak pojednania? W naszej ojc...

Opublikowano: 20 grudnia, 2008

więcej...

słowo dla duszy

Bóg się rodzi…. także w szkole

W ten szczególny dzień - w dzień wigilijny Bóg rodzić się chce w każdym człowieczym sercu i w każdym miejscu, gdzie są jego dzieci. Bóg - Prawda i Miłość wychodzi ku każdemu ludzkiemu sercu szukającemu pokoju, radości i miłości. Ludzi, którzy tego wszystkiego szukają jest wielu, zwłaszcza na Św...

Opublikowano: 20 grudnia, 2008

więcej...