Być dobrym jak ten biały chleb

Opłatkowe spotkanie pod kościołem

 

W 4 Niedzielę Adwentu tradycyjnie księża pragneli z każdym parafianinem i uczestnikiem niedzielnej Eucharystii przełamać się opłatkiem. Ten biały chleb, taki sam, jaki kapłani trzymają, by konsekrować go w Ciało Chrystusa, dawcę Dobra i Miłości, staje się w tym szczególnym czasie, w dniu Wigilii w każdych rękach szczególnym darem i znakiem, znakiem pojednania i miłości ludzkiej, wyrazem daru wspólnoty, zrozumienia i przebaczenia. Czas Adwentu to czas przemiany, „zasypywania dolin” grzechów i słabości, „niwelowania gór” pychy, dumy i egozimu, jednania i zgody, bo „wół i niedźwiedzica leżeć będą społem”, rozpalenia się mocniejszego jeszcze miłością do Boga – nawrócenia i zbliżenia ludzkich serc, „bo nadejdzie czas, że dziecko włoży rękę do kryjówki żmii”. Czas życzeń pod kościołem, to ten szczególny moment, by z racji Świąt serca przełamały się ku wzajemnemu dobru i wspólnej trosce ze względu na wiarę w Chrystusa, który na ten czas swoje narodzenie chce rozpocząć od ludzkich serc.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...