Kurs przedmałżeński

SPOTKANIA  DLA  NARZECZONYCH

Spotkania dla narzeczonych stanowią element bezpośredniego przygotowania do ślubu kościelnego. Uczestniczą w nich pary narzeczeńskie, które mają już określoną w najbliższej przyszłości, czyli w perspektywie kilku miesięcy, datę ślubu. Ważnym jest, aby w zajęciach uczestniczyło oboje narzeczonych. Każda para narzeczonych na pierwszym swoim spotkaniu otrzymuje specjalną kartę uczestnictwa, na której zbiera wpisy potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.
Warunkiem koniecznym dla zaliczenia spotkań dla narzeczonych jest udział obydwojga kandydatów do ślubu.

W naszym dekanacie Gdynia – Oksywie, dla parafian pragnących w naszym kościele zawierać związek małżeński, kurs przedmałżeński odbywa się w kościele św. Andrzeja Boboli w Gdyni – Obłużu. Tam należy zgłosić swoją chęć udziału w tzw. kursie weekendowym.
Poza tym kursem w  w Gdyni odbywają się cotygodniowe cykliczne spotkania w parafii NSPJ w Gdyni – Śródmieściu. Warto nadmienić, że w całej Archidiecezji Gdańskiej organizowane są okolicznościowe bądź cykliczne inne kursy przedmałżeńskie, a aktualne terminy znajdują się w gablocie.

Poza kursem przedmałżeńskim należy uczestniczyć w tzw. poradnictwie rodzinnym.
Uwaga! Spotkania PORADNICTWA RODZINNEGO narzeczeni odbywają według uzgodnień z księdzem proboszczem parafii, w której planują ślub.

 


promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...