otagowane: List

sprawy duszpasterskie

ZACHOWUJCIE NIEDZIELĘ, A NIEDZIELA ZACHOWA WASZĄ RODZINĘ – List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

Drodzy Bracia i Siostry! Odczytany dzisiaj fragment Ewangelii ukazuje Świętą Rodzinę pielgrzymującą do Jerozolimy. Widzimy „rodziców Jezusa” złączonych we wspólnym świętowaniu, razem przeżywających „ból serca” z powodu zagubienia Syna, a następnie zdumionych bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. W słowach Maryi „ojciec Twój i ja” widzimy doskonałą jedność małżonków. Pytanie: „Synu, czemuś nam to uczynił?” podkreśla potrzebę i skuteczność dialogu w sytuacjach wzajemnego n...

Opublikowano: 30 grudnia, 2012

więcej...

słowo dla duszy

List Rektora KUL na Boże Narodzenie

LIST REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Opublikowano: 27 grudnia, 2012

więcej...

słowo dla duszy

Potrzebne wychowanie chrześcijańskie (23 Niedziela Zwykła)

List pasterski Konferencji Episkopatu Polski z okazji Tygodnia Wychowania w Polsce ”Wszyscy zacznijmy wychowywać” 12 – 18 września 2011           Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia,         Kochani Rodzice, Nauczyciele polskich szkół i przedszkoli,         Wszyscy, którym droga jest sprawa wychowania dzieci i młodzieży!           Rozpoczął się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Niedzielną Mszą św. inaugurujemy ten szczególny czas, tak ważny w życiu ...

Opublikowano: 4 września, 2011

więcej...

słowo dla duszy

Komunikat KEP

Komunikat z 355. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 355. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się w Licheniu w dniach 24 i 25 czerwca oraz we Włocławku 26 czerwca 2011 r.. Obradami kierował przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik. Uczestniczył w nich Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. W części obrad brali udział także kard. Zenon Grocholewski, legat papieski na uroczystości 600-lecia konsekracji katedry włocław...

Opublikowano: 2 lipca, 2011

więcej...

słowo dla duszy

Życzenia świąteczne Księdza Arcybiskupa do diecezjan (I Dzień Świąt)

Orędzie Wielkanocne Metropolity Gdańskiego na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Wielkanoc 2011 „Alleluja, Jezus żyje. Już Go dłużej grób nie kryje” (z pieśni Wielkanocnej) Umiłowani Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie! Od dwudziestu wieków Kościół ogłasza swoje radosne orędzie: Zmartwychwstał Pan, alleluja! Czyni to i dziś w roku Pańskim 2011. Znów „noc jak dzień jaśniej” (Ps 139). Blask wielkanocnego poranka rozświetla odsunięty kamień, rozrzucone ch...

Opublikowano: 23 kwietnia, 2011

więcej...

słowo dla duszy

Przyjaciel Boga i orędownik naszych spraw – List (I Niedziela Wielkiego Postu)

List pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! 1. Dnia 1 maja tego roku będziemy przeżywać ważne i radosne wydarzenie. Będzie nim beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II, który przewodził Kościołowi powszechnemu i umacniał nas w wierze przez ponad dwadzieścia sześć lat. Przez beatyfikację Kościół – w osobie Papieża Benedykta XVI – uzna, iż Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II cieszy się chwałą nieba:...

Opublikowano: 13 marca, 2011

więcej...

słowo dla duszy

List Episkopatu Polski przed Świętem Trzech Króli

„PRZYBYLIŚMY ODDAĆ MU POKŁON"  (Mt 2,2)  List pasterski Episkopatu Polski w związku z przywróceniem dnia wolnego od pracy w uroczystość Objawienia Pańskiego          Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!          Liturgia Kościoła wprowadza nas w Nowy Rok w atmosferze świątecznej radości i wdzięczności. Dziękujemy Bogu Ojcu za Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Za to, że oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od...

Opublikowano: 2 stycznia, 2011

więcej...

słowo dla duszy

Orędzie Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

Jutro będzie zgładzona nieprawość ziemi I Zbawiciel świata będzie panować nad nami. (Śpiew przed Ewangelią) Umiłowani Diecezjanie! 1. Tajemnica Betlejemskiej nocy Po raz kolejny stajemy wobec tajemnicy betlejemskiej nocy. Niezwykłej nocy w dziejach świata i w historii rodzaju ludzkiego. To wtedy Przedwieczne Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami (por. J 1,14). „Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata" (1 J 4,14). Uczynił to po to, „aby każdy kto w N...

Opublikowano: 25 grudnia, 2010

więcej...