na temat: słowo dla duszy

Słowo Metropolity Gdańskiego na czas peregrynacji relikwii

Drodzy Kapłani, Siostry i Bracia! We wrześniu ubiegłego roku w Markowej miała miejsce wyjątkowa i pierwsza tego rodzaju beatyfikacja w historii Kościoła. Na ołtarze została wyniesiona cała rodzina. Mowa o Wiktorii i Józefie Ulmach oraz ich siedmiorgu dzieciach. Najmłodsze było jeszcze w łonie matki. Rodzina Ulmów, jak wiele polskich rodzin, budowała swoje życie małżeńskie i rodzinne na solidnym fundamencie wiary i miłości. Ewangelia, Słowo Boże, modlitwa, Eucharysti...

Opublikowano: 4 lutego, 2024

więcej...

List rektora KUL na Boże Narodzenie

List Rektora KUL na Boże Narodzenie 2023 r.Przyjście Boga na ziemię wezwaniemdo dialogu i pojednania Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia,Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ! Narodzenie Chrystusa to dla chrześcijan nie tylko wydarzenie historyczne, ale przede wszystkim wielka tajemnica wiary. Jej istotą jest przyjście samego Boga do człowieka, spotkanie się kochającego Stwórcy ze swoim stworzeniem. O tej niezwykłej pokorze Boga...

Opublikowano: 26 grudnia, 2023

więcej...

Słowo na Adwent

https://www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/wypowiedzi-biskupow/96407/slowo-metropolity-gdanskiego-z-okazji-rozpoczecia-nowego-roku-liturgicznego?fbclid=IwAR3dSqpKRCSe4lCppCd1s3RwOOt_uHS5q32Cd09OmEG0aWKtzv_Mv-79HYA

Opublikowano: 2 grudnia, 2023

więcej...

VII ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA VII ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 19 listopada 2023 Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka (Tb 4, 7)  1. Światowy Dzień Ubogich, będący owocnym znakiem miłosierdzia Ojca, już po raz siódmy wspiera drogę naszych wspólnot. Jest to spotkanie, które Kościół stopniowo zakorzenia w swojej pracy duszpasterskiej, aby coraz bardziej odkrywać centralną treść Ewangelii. Każdego dnia jesteśmy zaangażowani w przyjmowanie ubo...

Opublikowano: 18 listopada, 2023

więcej...

Kościelny Dzień Mediów: Komunikacja serc.

A man looks over a Damien Hirst artwork during a media preview of the (Red) auction at the Gagosian Gallery in New York, U.S., on Monday, Feb. 4, 2008. The (Red) auction will be held at Sotheby's New York on Valentine's Day, February 14. Photographer: Chris Goodney/Bloomberg News 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu - Franciszek 2023 Mówić z sercem. „Prawdziwie w miłości” (Ef 4, 15)  Drodzy Bracia i Siostry! Po tym, jak w poprzednich latac...

Opublikowano: 16 września, 2023

więcej...

NA DZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŚWIATA

JAN KOPŘIVA / UNSPLASH ORĘDZIE FRANCISZKA NA DZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŚWIATA STWORZONEGO 1 września Drodzy bracia i siostry! „Niech się rozleje sprawiedliwość i pokój” – jest to tegoroczny temat Ekumenicznego Czasu dla Stworzenia, zainspirowany słowami proroka Amosa: „Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak nie wysychający potok!” (5, 24). Ten wyrazisty obraz Amosa mówi nam, czego pragnie Bóg. Bóg chce, aby panowała spra...

Opublikowano: 26 sierpnia, 2023

więcej...

Dzień Dziadków i Osób Starszych

Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50) ORĘDZIE JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA FRANCISZKA NA TRZECI ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH 23 lipca 2023 r. Drodzy bracia i siostry! „Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1, 50). Ten temat trzeciego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych przenosi nas do błogosławionego spotkania młodej Maryi i jej starszej krewnej Elżbiety (zob. Łk 1, 39-56). Napełniona Duchem Świętym, Elżbieta wita...

Opublikowano: 21 lipca, 2023

więcej...

KEP przed beatyfikacją rodziny Ulmów

List pasterski Konferencji Episkopatu Polski dotyczący beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmówi ich siedmiorga dzieci Chrystus Pan wzywa nas do bycia Jego uczniami i postępowania na drodze ku świętości.  Pragnie, abyśmy byli doskonali jak doskonały jest nasz Ojciec niebieski (por. Mt 5,48). Wezwanie to skierowane jest do wszystkich wiernych, którzy „powołani są do pełni życia chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości...

Opublikowano: 24 czerwca, 2023

więcej...