na temat: słowo dla duszy

Komunikat z 383. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach od 13 do 14 czerwca br. w Świdnicy i Wałbrzychu miało miejsce 383. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 1. Pasterze Kościoła w Polsce wzięli udział w uroczystościach z okazji 15-lecia Diecezji Świdnickiej, która została ustanowiona przez św. Jana Pawła II w 2004 r., a pierwszym jej biskupem został mianowany ks. prof. dr hab. Ignacy Dec. Biskupi Polscy celebrowali...

Opublikowano: Czerwiec 15, 2019

więcej...

Niech zstąpi Duch Twój i… napełni… nas

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, naszej ziemi, ziemi naszych serc. Taki moment, taki czas. Duchowo zawsze nowy i od nowa. Duchu Święty przyjdź. Byśmy się na nowo narodzili, byśmy byli bliżej Boga. Mieli odwagę wiary. Jasność i czystość sumienia. Radość ducha. Odwagę wiary. Szczęście wiary. Byśmy dali się prowadzić. Byśmy byli bliżej. Piękny dzień. Słońce. Spiekota i marzenia o wodzie. Woda jest potrzebna. Jak bardzo potrzebna. Koni...

Opublikowano: Czerwiec 11, 2019

więcej...

Ważny list w wyniku bolesnego filmu…

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Słowo biskupów do wiernych Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza (Mk 9, 42) Drogie Siostry i drodzy Bracia!          W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzież...

Opublikowano: Maj 29, 2019

więcej...

W “Święto Zakonników”

W SŁUŻBIE WIARY I POWOŁANIA List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2019 Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! W dniu dzisiejszym, w Święto Ofiarowania Pańskiego dziękujemy Bogu za dar życia konsekrowanego. Dziękujemy za tych, którzy ślubując trzy rady ewangeliczne – czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, towarzyszą nam na drodze wiary i powołania, które każdy...

Opublikowano: Luty 3, 2019

więcej...

Komunikat z 381 zebrania KEP.

Dnia 19 listopada 2018 r. na Jasnej Górze miało miejsce 381. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku obrad słowo do księży biskupów skierował abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. 1. Na progu adwentu biskupi przypominają o godności każdego ludzkiego życia, którego wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem i narodzeniem. W tym duchu biskupi proszą ...

Opublikowano: Listopad 24, 2018

więcej...

…. w temacie trudnym i bolesnym….

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych  1.       Ochrona dzieci i młodzieży niezbywalną częścią misji powierzonej Kościołowi W ostatnich latach Kościół wstrząsany jest bolesnymi informacjami z kolejnych krajów o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia ofiar, które naznacza ich życie, życie ich rodzin ...

Opublikowano: Listopad 23, 2018

więcej...

Przed 100-leciem Niepodległości

Wymodlona i wywalczona wolność  List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!   W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzy...

Opublikowano: Listopad 3, 2018

więcej...

Przed 18 Dniem Papieskim

List Pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa” Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!          Biblijny opis stworzenia Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju, jest obrazem planów Boga względem człowieka. Bóg powołuje go do istnienia z miłości i jednocześnie ku niej kieruje (por. Familiaris consortio11). Człowiek zaś, odkrywając zaszczepioną w nim przez Stwórcę potrzebę miłości, przeżywa ją we ws...

Opublikowano: Październik 8, 2018

więcej...