Inwestycje

Przed parafią, administracyjnie mającą swój ośrodek duszpasterski na tym terenie, znajdowała się betonownia Tomi. Kończąc swoją działalność, kierownictwo firmy poddało pomysł, by na tym pozostawionym terenie zorganizować ośrodek duszpasterski. Parafia rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2000 roku. Na mocy porozumienia między Księdzem Arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim a Prezydentem Miasta Gdynia Panem Wojciechem Szczurkiem Kościołowi Gdańskiemu została przekazana do organizacji ośrodka sakralnego i duszpasterskiego ziemia, której parafia stała się na początku użytkownikiem, a po zakończeniu działań prawnych i uporządkowaniu sytuacji od 2002 roku dzierżawcą tego terenu. Parafia otrzymała od miasta w 2002 roku zajmowany teren parafialny pod dzierżawę na okres 10 lat.
W między czasie duszpasterze podjęli działania dotyczące rozbudowy ośrodka duszpasterskiego. Poza działaniami dotyczącymi remontu i dostosowania do potrzeb sakralnych i duszpasterskich obecnych budynków, rozpoczęły się prace projektowe dotyczące nowego kościoła i ośrodka duszpasterskiego wedle wskazań Dekretu Księdza Arcybuskupa Tadeusza Gocłowskiego. Komplesowy projekt powstał w Biurze Projektowym ZAMKO, którego architektem jest Pani Krystyna Świrkowicz. Projekt ten został przedstawiony parafianom w 2005 roku, zaakceptowany przez kurialną komisję do spraw architektury sakralnej i po zmianach i uwagach w 2007 roku został zgłoszony w celu wydania pozwolenia na budowę.

Decyzję jednak zawieszono, gdyż pojawiły się nagle nowe okoliczności związane z przyszłą własnością tego terenu, na której znajdują się budynki parafii. Wynikłe problemy związane z własnością terenu oraz pozwoleniem na budowę świątyni pojawiły się w związku z roszczeniami spadkobierców byłych właścicieli, którym to teren odebrało państwo w czasach poprzedniego systemu pod cele, które według spadkobierców w latach 1975-1985 nie zostały zrealizowane. Roszczenia skierowane są w kierunku Urzędu Miasta Gdynia, obecnego właściciela terenu, który parafia dzierżawi od 2002 roku  po dzień dzisiejszy. Sprawa o odzyskanie tego terenu toczy się obecnie w Wydziale Skarbu Miasta Gdańska, gdzie podjęta ma być decyzja administracyjna. W dniu 15.09.2009 roku miała miejsce wizja lokalna tego terenu przez urzędników Urzędu Miasta z Wydziału Skarbu. Na terenie parafii spisano protokół na temat sytuacji tego terenu w obecności pełnomocnika Parafii, Księży pracujących w Parafii, przedstawicieli stron: urzędników Gminy Gdynia, rodziny pragnącej zwrotu tego terenu oraz ich pełnomocnika z kancelarii DART DG.

Zaistniała sytuacja  jest trudna dla samej parafii jak i Kościoła Gdańskiego, dla wszystkich, którzy podjęli wielki trud tworzenia nowej parafii, wspierania jej w 20 letniej działalności jako tradycyjnego ośrodka duszpasterskiego, miejsca modlitwy i posług sakramentalnych. Ze względu na trwające sprawy prawne w Gdańsku właściciel terenu Gmina Gdynia w kolejnych decyzjach przedłuża czasowo parafii dzierżawę na oznaczony czas, obecnie do końca 2020 roku.

Obecnie czekamy na kolejną decyzję Wojewody Pomorskiego w sprawie tej nieruchomości, która to decyzja administracyjna ma być wydana na podstawie materiału dowodowego zbieranego przez Urząd Miasta Gdańska, a która ma być wydana w 2020 roku.

Powierzamy tę sprawę modlitwie i życzliwości Parafian i ludzi dobrej woli za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza Apostoła – patrona spraw trudnych i beznadziejnych!


promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...