Kontakt

KONTAKT DUSZPASTERSKI TO KONTAKT OSOBISTY WE WSPÓLNOCIE

PODAJEMY TAKŻE TELEFONY:
prosimy, by posługiwać się nimi jedynie w celach duszpasterskich a nie ofertowych

tel. +48(58) 665 07 00
fax: +48(58) 665 07 00

ADRES PARAFII:

Parafia rzymskokatolicka św. Judy Tadeusza Apostoła
81-153 Gdynia – Pogórze Dolne
ul. Admirała Józefa Unruga 150

województwo pomorskie
POLSKA

e-mail:
pogdolne@diecezjagdansk.pl
strona parafialna: www.judagdynia.pl


promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...