Katecheza przedsakramentalna

 

Aktualne ogłoszenia dotyczące spotkań katechetycznych przed przyjęciem sakramentów świętych znajdują się zawsze w ogłoszeniach parafialnych. 

 

Przygotowanie do I Komunii św. i Rocznicy Komunii św.

Szczegóły w bierzących ogłoszeniach duszpasterskich

» więcej informacji

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla klas III

 

 

Informacje dla bierzmowanych z  klas III

» więcej informacji


promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...