Sakrament chorych

Zgłoszenia chorych można dokonać w biurze parafialnym.
Kapłan z posługą, do osoby chorej, udaje się w 1. soboty miesiąca od godz. 8.30 – 14.30.

Sakrament namaszczenia chorych udziela łaski Ducha Świętego, która podnosi zaufanie człowieka chorego do Boga, umacnia go w cierpieniach, pomaga mu do zbawienia, pomaga wrócić do zdrowia, jeśli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy, gładzi grzechy powszednie, a również ciężkie, jeśli przyjęcie sakramentu pojednania jest niemożliwe.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca. Bóg zapłać za ofiary złożone przy okazji posługi kapłana na rzecz parafii. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy. Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

  • jeśli jest poważna choroba
  • osobom starszym wiekiem
  • przed operacją medyczną
  • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

Sakramentu tego nie udziela się zmarłym.
Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest podczas odwiedzin chorych, i w nagłych wypadkach – na każde wezwanie.

» powrót do strony Sakramenty


promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...