komunia święta (koronawirus)

Jak się zachować w czasie komunii św.:

Pierwsze podchodzą osoby pragnące przyjąć komunie św. na dłoń, następnie osoby pragnące przyjąć komunie św. do ust. Nie zmieniamy kolejności. Maseczkę zdejmujemy przed samą komunią św. i zakładamy zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego.

Udzielanie Komunii

Szafarze, w tym także księża, udzielają Komunii w maseczkach.

Komunia może być więc udzielana zarówno: klęczącym w formie tradycyjnej „do ust”, jak i stojącym „na rękę”. Obydwa sposoby są równouprawnione. Wierni posiadają prawo wyboru sposobu przyjęcia Komunii świętej. Szafarzowi nie wolno tego prawa ograniczać. Przed Komunią należy poinformować wiernych o porządku i sposobie przyjmowania Eucharystii. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię do ust i na rękę. Jeśli jest tylko jeden szafarz najpierw udziela Komunii na rękę, a następnie do ust. Szafarz okazuje zawsze cierpliwość i zrozumienie przystępującym do Komunii świętej.


promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...