Poświęcenie opłatków Wigilijnych

20131117_133436

W 32 niedzielę zwykłą w czasie Mszy św. o godz. 12.30 pobłogosławiliśmy opłatki, którymi będziemy się dzielić na wieczerzy wigilijnej. Łamanie się opłatkiem w Wigilię lub wcześniej bądź później z racji okoliczności Świątecznej jest pięknym i wymownym zwyczajem religijnym, jaki zachowujemy w naszej Ojczyźnie.

Chleb jest darem Boga Stwórcy i owocem pracy ludzkich rąk. Kiedy zasiadamy do posiłku przy wspólnym stole, na znak jedności i miłości wzajemnej dzielimy się chlebem. Co roku na początku wieczerzy wigilijnej łamiemy biały chleb – opłatek i składamy sobie życzenia. Dobre słowa wymieniane między członkami rodziny i znajomymi wyjaśniają sens gestu łamania chleba. Mówią one, że pragniemy być dla siebie dobrzy jak chleb – tak mawiał św. Brat Albert Chmielowski, żyć w zgodzie i w jedności, ponieważ wspólnie spożywamy chleb, który powstał z wielu ziaren pszenicy.

Łamanie się opłatkiem przypomina także, że Syn Boży dla nas stał się człowiekiem i ustanowił Eucharystię, w której pod postacią chleba i wina daje nam na pokarm swoje Ciało i Krew, aby nas zjednoczyć we wzajemnej miłości ze Sobą.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje Ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na pamiątkę Jego Narodzenia mamy dzisiaj zasiąść do wspólnego stołu i łamać się opłatkiem.

Pobłogosław + nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Roznoszenie opłatków rozpocznie się przyszłego tygodnia. Prosimy osoby, które w ubiegłym roku roznosiły opłatki, aby także w tym roku służyły swoją pomocą. Są to osoby znane ze wspólnoty parafialnej i służące również tu w świątyni swoją pomocą; w grupie Seniorskiej bądź przy zbieranej kolekcie. Bóg zapłać za przyjęcie tego poświęconego chleba.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...