otagowane: misje

słowo dla duszy

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny

Drodzy Bracia i Siostry!      W tym roku Światowy Dzień Misyjny będziemy obchodzić pod koniec Roku Wiary. Jest to wspaniała okazja, aby umocnić naszą przyjaźń z Panem i nasze wędrowanie z Nim jako Kościół, który odważnie głosi Ewangelię. W takiej perspektywie chciałbym zaproponować kilka refleksji. 1. Wiara jest cennym darem Boga, który otwiera naszego ducha, byśmy mogli Go poznać i kochać. On chce nawiązać z nami relację, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego życiu i uczynić...

Opublikowano: 20 października, 2013

więcej...

sprawy duszpasterskie

Tydzień Misyjny od Niedzieli Misyjnej 20 X

Październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego rozpoczną się Niedzielą Misyjną, która przypada 20 października, po której przeżywać będziemy Tydzień Misyjny pod hasłem „Miłosierdzie Boże dla całego świata”.              W tegorocznym orędziu misyjnym Ojciec Święty Franciszek przypomina, że Troska o wszystkie Kościoły, jaką Biskup Rzymu dzieli ze swoimi współbraćmi biskupami, w sposób znamienny realizuje się poprzez zaangażowanie Papieskich Dzieł Misyjnych, które mają ...

Opublikowano: 18 października, 2013

więcej...

sprawy duszpasterskie

Błogosławieństwo Papieża dla Róż Żywego Różańca

Błogosławieństwo papieża Franciszka dla Róż W orędziu na Niedzielę Misyjną 2013 Ojciec Święty napisał: „Wszyscy jesteśmy posłani na drogi świata, aby kroczyć z naszymi braćmi, wyznając i świadcząc o naszej wierze w Chrystusa i będąc głosicielami Jego Ewangelii.” A zatem ci wszyscy, którzy wspierają misje, wkraczają „na drogi świata” i stają się „głosicielami Jego Ewangelii”. Są wśród nich członkowie Żywego Różańca, którzy modlitwą i ofiarą wspierają Papieskie Dzi...

Opublikowano: 17 października, 2013

więcej...

słowo dla duszy

Orędzie Benedykta XVI na Tydzień Misyjny

Potrzebne są nowe formy przekazywania Słowa Bożego Orędzie Papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2012 r.   «Powołani, aby (...) ukazywali blask Słowa prawdy» (Porta fidei, 6) Drodzy bracia i siostry!           Obchody Światowego Dnia Misyjnego mają w tym roku bardzo szczególne znaczenie. Upamiętnienie 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji potwierdzają wolę Kościoła anga...

Opublikowano: 20 października, 2012

więcej...

słowo dla duszy

Pamiętajmy o misjach. Jesteśmy misjonarzami wspierając misjonarzy!

Od (18.10.) w Kościele trwa tydzień misyjny pod hasłem: "Aby mieli życie". Polecamy modlitwom i trosce materialnej parafian dzieło misyjne Kościoła. Przy ołtarzu znajduje się skarbona, do której można składać swoje ofiary na dzieła misyjne.

Opublikowano: 18 października, 2009

więcej...

słowo dla duszy

Pomagamy misjom: wyślij SMS pod nr 72032

„Misjonarz sługa życia” – to hasło, wokół którego koncentrują się tegoroczne obchody Niedzieli „Ad Gentes”. Jak wskazuje bp Wiktor Skworc, odpowiedzialny za misje z ramienia Episkopatu, „misjonarzy można porównać do dobrego samarytanina, który spieszy z pomocą chorym, porzuconym, poranionym, bezsilnym, odepchniętym i opuszczonym, pomagając im zebrać resztki sił, by mogli samodzielnie wstać i cieszyć się godnym życiem”. Po raz czwarty II Niedziela Wielkiego Postu, przypadaj...

Opublikowano: 7 marca, 2009

więcej...