słowo dla duszy

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XLVIII ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania Drodzy Bracia i Siostry! Żyjemy dziś w świecie, który staje się coraz «mniejszy» i gdzie, w związku z tym, jak się wydaje, zbliżanie się osób do siebie powinno być łatwiejsze. Rozwój transportu i technologii przekazu zbliża nas do siebie, łącząc coraz bardziej, a globalizacja powoduje, że jesteśmy współzależni. Jednakże w łonie ludzkości utrzymują się podziały...

więcej...

więcej dla duszy

jeszcze więcej dla duszy

wydarzenia

Nie bądź obojętny na los chrześcijan na Bliskim Wschodzie

Przesłanie Patriarchy Louisa Raphaela I Sako Patriarchy Babilonii Kościoła Katolickiego obrządku chaldejskiego Do wszystkich chrześcijan w Polsce i wszystkich ludzi dobrej woli. Do wszystkich, którzy są zainteresowani tym, aby Irak pozostał Ojczyzną dla wszystkich swoich dzieci. Do wszystkich przywódców, którzy kreują stanowiska i opinie. Do wszystkich, którzy głoszą wolność człowieka. Do wszystkich obrońców godności człowieka i religii. POKÓJ I MIŁOSIERDZIEOD BOGA! Po zajęciu prz...

więcej...

więcej wydarzeń

jeszcze więcej wydarzeń

galeria

Parafia Gdynia

więcej zdjęć

filmy

więcej filmów

sprawy duszpasterskie

O lekcji religii i trosce rodziców o katechezę

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego w sprawie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach lekcji religii U progu nowego roku szkolno-katechetycznego przypominam Rodzicom, aby zatroszczyli się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży poprzez udział w lekcjach religii. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii we wszystkich typach szkół i przedszkoli postanawia, że w ramach planu zajęć organizuje się naukę religii na pisemn...

więcej...

więcej spraw duszpasterskich

jeszcze więcej spraw duszpasterskich

promujemy

polecamy

co jeszcze polecamy?