słowo dla duszy

List KEP na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE Drodzy Siostry i Bracia! W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełn...

więcej...

więcej dla duszy

jeszcze więcej dla duszy

wydarzenia

Wizyta duszpasterska 2015/2016 PLAN AKTUALNY

      WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA 2015/2016 NOWY ROK DUSZPASTERSKI   ROK MIŁOSIERDZIA ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIA DO 1050-LECIA CHRZTU POLSKI Plan spotkania duszpasterskiego jest zawsze planem ramowym tzw. orientacyjnym i w sytuacji losowej może on ulec zmianie. Prosimy o zapoznanie się z planem kolędy na dany tydzień w ogłoszeniach duszpasterskich, kiedy również podawana jest kolejność szczegółowa i przebieg kolędy. Pr...

więcej...

więcej wydarzeń

jeszcze więcej wydarzeń

galeria

Parafia Gdynia

więcej zdjęć

filmy

więcej filmów

sprawy duszpasterskie

Zapisy gdańskich pielgrzymów na ŚDM w Krakowie

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie (26 – 31 lipca 2016) informujemy, że procedura zapisów jest następująca: 1. należy dokładnie zapoznać się z informacjami organizacyjnymi oraz wybrać pakiet pielgrzyma (ze stronyhttp://www.krakow2016.com) 2. wysłać swoje zgłoszenie chęci udziału do naszego zespołu koordynującego 3. postępować zgodnie z instrukcjami, które otrzymacie w mailu zwrotnym Osobą odpowiedzialną za zapisy gdańskich grup do Krakowa jes...

więcej...

więcej spraw duszpasterskich

jeszcze więcej spraw duszpasterskich

promujemy