Lasy Piaśnickie

ZAPROSZENIE

2 października 2022 r., zapraszam na MSZĘ ŚW. sprawowaną w kaplicy w lesie piaśnickim dla uczczenia zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania Jezusa, który w osobie bł. Alicji Kotowskiej i Męczenników Współtowarzyszy odniósł w tym lesie straszliwej zbrodni i pogardy człowieka i człowieczeństwa zwycięstwo nad złym duchem i śmiercią.

W zmartwychwstaniu ukazana jest prawda, że śmierć Jezusa jest odkupieniem, wybawieniem, ofiarą. Jest boską miarą wyznaczoną złu, dlatego, że w Nim zło zostaje w sposób radykalny przezwyciężone dobrem, nienawiść miłością, śmierć zmartwychwstaniem.

Uroczysta Msza św. sprawowana o godz. 11.00 przez ks. Biskupa Wiesława Szlachetkę wraz z księżmi koncelebransami.

Program: godz. 10.00 – ks. Biskup i delegacje nawiedzają groby położone z dala od kaplicy. Modlitwa przy grobie błogosławionej Alicji Kotowskiej i w sąsiedztwie przy trzech odnowionych grobach. Mogiły te poświęcone są: rodzinom, osobom niepełnosprawnym oraz żołnierzom.

O godz. 11.00 celebransi udając się do ołtarza zatrzymają się w pobliżu kaplicy, gdzie ks. Biskup poświęci kolejne dwa odnowione groby. Są one poświęcone ofiarom Macierzy Szkolnej z Gdańska, oraz mieszkańcom Wejherowa i okolic.

Następnie od ołtarza zaczyna się Msza św., poprzedzona ceremoniałem wojskowym.

Ks. Daniel Nowak

kustosz

Sanktuarium błog. Męczennicy

Alicji Kotowskiej i Towarzyszy.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...