Dziękujemy za wspólny czas kolędowania

Dziękujemy Wszystkim za czas kolędowania. Za wszelkie spotkania na Mszach kolędowych. Za życzliwość i składane ofiary.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...