Zielona parafia i ekologiczne myślenie

Wiele jest na czasie o ekologii. Dla jednych ważny i konieczny do zaangażowania temat, dla innych może jedynie modny, dla jeszcze innych zbyteczny z pytaniem, co ma do Ewangelii?. Jednak włączono mocno i tę przestrzeń działania do troski moralnej i działań Kościoła. Polecam kolejny pomysł http://zieloneparafie.pl/ i kolejna akcja chrześcijan w duchu ekologicznym papieża Franciszka: http://zieloneparafie.pl/bog-daje-zycie-smog-je-odbiera/ A akcja opisana jest następująco: Celem programu Zielnych Parafii jest wdrożenie praktycznych zmian w funkcjonowaniu parafii, dzięki którym będą one bardziej ekologiczne. Założenia programu opierają się na ekologii integralnej w duchu encykliki Laudato si’ papieża Franciszka, skierowanej do “wszystkich ludzi dobrej woli”. Ojciec Święty wskazuje na głęboki i palący kryzys ekologiczno-społeczny i apeluje o wzięcie odpowiedzialności za świat, który współtworzymy. Dlaczego parafie?Jako chrześcijanie jesteśmy w sposób szczególny wezwani, by chronić nasz wspólny dom – Ziemię. Chcemy realizować ten apel najbliżej domu, w naszych parafiach. Parafia jest wyjątkową wspólnotą, centrum duchowej i społecznej integracji i aktywności, odwiedzanym każdego tygodnia przez kilka, a nawet kilkanaście tysięcy osób. Włączając się w program Zielonych parafii, dokładasz swoją “cegiełkę” do dzieła ochrony stworzenia i dajesz przykład parafianom, sąsiadom i większym społecznościom. Zazieleniając z nami swoją parafię pokazujesz, że zmiana jest możliwa.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...