Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

Od 18 do 25 stycznia przypada TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN pod hasłem: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9). Trwajmy na modlitwie o jedność wszystkich uczniów Jezusa.

Centralne nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się  20 stycznia w środę o godz. 18:00 w  Archikatedrze Oliwskiej.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...