Od 17 października 1 osoba na 7m2 – nowy limit osób

Z racji przepisów państwowych i norm epidemicznych w kaplicy może znajdować się 1 osoba na 7m2 powierzchni.

Zapraszamy do modlitwy również na zewnątrz kościoła, są głośniki i ławki, można zabrać ze sobą swoje krzesełka z zachowaniem norm i dystansu społecznego.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...