Modlitwa za nowo wyświęcanych księży w diecezji

PROŚBA METROPOLITY GDAŃSKIEGO
O MODLITWĘ W INTENCJI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ

DO ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

 16 maja 2020

Umiłowani Bracia i Siostry,

Drodzy Bracia Kapłani!

Przed nami uroczystość święceń kapłańskich, których udzielę pięciu diakonom Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie. Choć w tym roku nie będziemy mogli zgromadzić się tak licznie w naszej Archikatedrze, to nie możemy zapomnieć, jak szczególnym i wyjątkowym jest dar modlitwy. W jedności wiary, w naszej modlitwie osobistej i wspólnotowej w parafiach, prośmy o łaski Ducha Świętego dla kandydatów do święceń: diakona Beniamina, diakona Mariusza, diakona Łukasza, diakona Wiktora i diakona Damiana. Prośmy także o dobre i owocne przeżycie przez nich świętych dni rekolekcji.

Wyrażam serdeczną wdzięczność Rodzicom przyszłych prezbiterów. Dziękuję Wam, za wszelkie dobro wyświadczone Waszym synom z poświęceniem i trudem! Bardzo dziękuję też i gratuluję Parafiom, z których pochodzą przyszli kapłani.  

Zapraszam do duchowej łączności z naszymi diakonami, z ich rodzicami, najbliższymi i całą wspólnotą Gdańskiego Seminarium Duchownego. Uroczystość święceń kapłańskich będzie transmitowana z Archikatedry Oliwskiej na stronie Gościa Gdańskiego w sobotę, 16 maja br. o godz. 10.00.

Z serca wszystkim błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdańskipromujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...