Zaproszenie dla studentów

ZAPROSZENIE METROPOLITY GDAŃSKIEGO
NA MSZĘ ŚW. INAUGURUJĄCĄ NOWY ROK AKADEMICKI

Przed nami inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Pragniemy zawierzyć Panu Bogu i Matce Najświętszej środowiska nauki naszej archidiecezji. W związku z tym pragnę zaprosić Władze Uczelni, Grono Profesorów i Pracowników oraz Studentów na Mszę Świętą inaugurującą nowy Rok Akademicki, którą będę celebrował w Archikatedrze Oliwskiej jutro, w poniedziałek, 30 września br. o godz. 8.00.

 Proszę jednocześnie przyjąć serdeczne życzenia dla wszystkich Uczelni Wybrzeża na rozpoczynający się nowy Rok Akademicki. Niech będzie to czas sukcesów i znaczących dokonań w zakresie dydaktyki oraz działalności naukowej i badawczej.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański  promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...