Zapisy do Szkoły Biblijnej

Zapisy: Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej: Rozpoczynają się zapisy na nowy rok zajęć w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej, która została stworzona dla dorosłych, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat Pisma Świętego. Pełny kurs trwa dwa lata. Zajęcia będą się odbywały w Gdańsku lub w Gdyni. Szczegółowe informacje na stronie
www.szkolabiblijna.gda.pl oraz na plakatach.

Rozpoczyna się nabór na nowy rok zajęć w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej. Wykłady będą się odbywały w Gdańsku i w Gdyni. 

Szkoła Biblijna została stworzona specjalnie z myślą o dorosłych, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat Pisma Świętego. Kurs trwa dwa lata (3 wykłady w tygodniu – w Gdyni we wtorek, a w Gdańsku w środę). Zajęcia mają formę popularnonaukowych wykładów prowadzonych w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności dalszego, samodzielnego zgłębiania Pisma Świętego.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff Kanclerz Kurii   /-/ Ks. Krystian Kletkiewicz Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego  

 
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...