Parafia w programie pomocy „Rodzina dla Rodziny”

tnimages

Nasza wspólnota parafialna w odpowiedzi na apel Metropolity Gdańskiego, by każda parafia wsparła tę akcję i objęła swoim patronatem i wsparciem materialnym daną rodzinę syryjską ( pomorska akcja Caritas w ramach programu: http://rodzinarodzinie.caritas.pl ) rozpoczęła od 4 Niedzieli Wielkiego Postu przez zaangażowanie parafialnego Caritas zbiórkę ofiar na ten cel.
Zawsze w 4 niedzielę miesiąca przed kościołem będzie wystawiona skarbona do której będzie można ofiarować środki na ten cel.
Akcja dotyczy wsparcia danej rodziny daną sumą środków przez 6 miesięcy. Początkowo wyznaczono jako sumę wsparcia 800 zł, co zostało przekazane w słowie na niedzielę, obecnie sumę skorygowano i uzależniono  od ilości członków w rodzinie w Syrii, dlatego owe wsparcie minimalnie wynosi 500 zł a maksymalne do 1000 zł (dla rodziny wielodzietnej i szczególnie potrzebującej pomocy). Większa ilość zebranych środków pozwala objąć wsparciem większą liczbę rodzin.

AKTUALIZACJA: zaczynamy program od miesiąca kwietnia do września w wysokości 800 zł. Akcje koordynuje parafialne Caritas. Bóg zapłać za wsparcie i życzliwość.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...