Modlitwy za zmarłych w Archidiecezji Gdańskiej

ggg.JPG

kcynia24.pl

1 listopada 2016 

W pierwszych dniach listopada w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Pamięć ta niech będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Nie zapominajmy o tym, że największym i najpiękniejszym darem dla zmarłych jest dar naszej modlitwy i ofiary Mszy Świętej.

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne, modlitewne nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: wzbudzić intencję jego otrzymania; być w stanie łaski uświęcającej; wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; przyjąć w tym dniu Komunię Świętą oraz odmówić „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” i modlitwy w intencjach których modli się każdego dnia papież.

Porządek nabożeństw w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach w Archidiecezji Gdańskiej jest następujący:

G D A Ń S K

Na Cmentarzu Łostowickim będzie procesja do grobów o godz. 15:00, wyruszy ona z placu apelowego (blisko kaplicy cmentarnej) i tam na zakończenie procesji odbędzie się Msza Święta.

Na Starym Cmentarzu Emaus Msza Święta z procesją o godz. 14.00, zaś o godz. 20 różaniec z wypominkami.

Na Cmentarzu Garnizonowym o godz. 14.00 procesja i Msza Święta.

Na Cmentarzu Srebrzysko o godz. 15.00 procesja od bramy głównej, a po niej Msza św. przy krzyżu.

Na Cmentarzu Oliwskim procesja z modlitwą za zmarłych rozpocznie się o godz. 15.00 od kaplicy cmentarnej. Po zakończeniu procesji przy kaplicy zostanie odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych.

Na Cmentarzu Zaspa o godz. 14.30 różaniec oraz o 15.00 Msza Święta.

Na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy przy ul. 3 Maja o godz. 12.00 tradycyjna modlitwa międzywyznaniowa.

Modlitwa Litanią do Wszystkich Świętych i Koronką do Bożego Miłosierdzia odbędzie się 1 listopada br. o godz. 20.00 na Placu Solidarności, u stóp Trzech Krzyży.

G D Y N I A

Na Cmentarz Komunalnym Mały Kack (ul. Spokojna) procesja o godz. 14.00 i Msza Święta o godz. 14.30.

Na Cmentarzu Komunalnym Kosakowo Msza Święta o godz.13.00. Procesja żałobna na cmentarz wyruszy z kościoła w Kosakowie o godz. 12.30.

Na Cmentarzu Witomińskim o godz. 14.30 procesja, a po niej Msza Święta.

Na Cmentarzu Parafialnym w Gdyni-Chyloni (ul. Pelplińska) o godz. 14:30 procesja modlitewna, a następnie zostanie odprawiona Msza Święta przy kaplicy cmentarnej.

Na Cmentarzu Parafialnym w Gdyni-Oksywiu Msza Święta o godz. 14.00.

Na Cmentarzu Parafialnym w Gdyni-Obłużu o godz. 14.30 różaniec za zmarłych, a o godz. 15.00 Msza Święta. Po niej procesja z modlitwami za zmarłych.

Na Cmentarzu Parafialnym w Gdyni-Wielkim Kacku o godz. 15.00 procesja, a po niej Msza Święta koncelebrowana w kościele pw. św. Wawrzyńca.

 

P R U S Z C Z  G D A Ń S K I

Na Starym Cmentarzu Komunalnym Msza Święta i procesja o godz. 14.00, a na Cmentarzu Nowym o godz. 15.00.

R E D A

Na Cmentarzu Komunalnym (ul. Gniewowska) o godz. 10.00 Msza Święta.

Na Cmentarzu Parafialnym (ul. Gdańska) o godz. 14.00 Msza Święta.

R U M I A

Na Cmentarzu w Starej Rumi procesja o 11.30 i Msza Święta o 12.30.

Na Cmentarzu Komunalnym procesja wyrusza o 13:30, natomiast Msza Święta o godz. 14:30.

S O P O T

Na Cmentarzu Komunalnym Msza Święta o godz. 12.30 (w kościele) w intencji zmarłych spoczywających na cmentarzach sopockich. Po Mszy św. procesja żałobna do pięciu stacji na cmentarzu Komunalnym.

Na Cmentarzu Katolickim Msza Święta za zmarłych rozpocznie się o godz. 15.00, a po niej nastąpi procesja.

Zaduszki Morskie za zmarłych marynarzy i tych, którzy nie wrócili z morza odbędą się 2 listopada br. o godz. 20.00 na plaży w Sopocie, przy kaplicy „O szczęśliwy powrót” (obok przystani rybackiej).

W E J H E R O W O

Na Nowym Cmentarzu Msza  Święta o godz. 14.00, a pół godziny przed nią procesja. W poniedziałek 2 XI Dzień Zaduszny – Wszystkich Wiernych Zmarłych – w tym dniu Msza św. za zmarłych na Starym Cmentarzu o godz. 16.00.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...