OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KOBIET

11936320-kobieta-modli-siÄ™-Å›wiatÅ‚a-Å›wiecÄ…ce-w-dółPROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI KOBIET NA JASNĄ GÓRĘ 18 PAŹDZIERNIKA 2014 r.  ORGANIZOWANEJ PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK KOBIET KATOLICKICH  Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

1100   Powitanie pielgrzymów.

          MSZA ŚWIĘTA w Bazylice, którą wraz z duszpasterzami odprawi i homilię wygłosi J.E. Ks. Bp dr IRENEUSZ PĘKALSKI – Biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej i Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet

1200   ANIOŁ PAŃSKI

          KONFERENCJA FORMACYJNA pt. Osobiste nawracanie się procesem przemiany duchowej i pogłębiania wiaryktórą wygłosi

          dr MARIA JANKOWSKA – Prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich

1320   Modlitwy słowami Ks. Kard Stefana Wyszyńskiego przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej     

          Modlitwa osobista

         Akt Zawierzenia Maryi Polskiego Związku Kobiet Katolickich

1400   Przerwa obiadowa

1500  Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego i spotkanie członkiń PZKK i sympatyczek z ks. prałatem Tomaszem Królem – duszpasterzem PZKK




promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...