Zbórka na Caritas

CaritasApel Metropolity Gdańskiego
w sprawie zbiórki ofiar na rzecz Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 

Drodzy Diecezjanie.

Wszyscy wiemy, jak rozległą działalność charytatywną na rzecz drugiego człowieka prowadzi Caritas Archidiecezji Gdańskiej, obejmując swą pomocą ludzi ubogich, chorych, potrzebujących pomocy w kraju i za granicą. Szczególną troską otacza rodziny, dzieci i młodzież. To właśnie najmłodsi codziennie w ciągu roku korzystają ze świetlic, objęci są szeregiem zajęć edukacyjnych i wychowawczych, programami stypendialnymi a po zakończeniu roku szkolnego korzystają z wakacyjnych wyjazdów, które dają im  często jedyną możliwości wypoczynku w innym miejscu poza domem.

Wszystkie dzieła realizowane przez Caritas możliwe są m.in. dzięki ogromnej ofiarności wiernych naszej archidiecezji. Wymagają jednak stałego i systematycznego finansowania. Dlatego dobrą okazją aby wesprzeć konkretnym gestem naszych najmłodszych oraz ich rodziny jest zbliżający się Dzień Dziecka. Proszę zatem, aby we wszystkich kościołach Archidiecezji Gdańskiej przeprowadzić w niedzielę, 1 czerwca br. zbiórkę ofiar do puszek na „rodzinne dzieła miłosierdzia Caritas”.

Za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać i z serca błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

 

 

 

 

 
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...