Kochająca matka zawsze trzeźwa

20130907_111904

Tradycyjnie ostatnia niedziela karnawału rozpoczyna w Kościele Katolickim w Polsce Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Poprzez wspólną modlitwę i refleksję pragniemy wynagradzać Bogu za swoje grzechy, za grzechy naszych braci i sióstr, szczególnie za pijaństwo, rozwiązłość i za wszelkie zgorszenia.

Tegoroczny 47. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu będzie przeżywany w dniach 2-8 marca pod hasłem: Kochająca matka zawsze trzeźwa.

Historia pokazuje nam, jak wiele w życiu każdego człowieka i narodu zależy od matek. To właśnie one są pierwszymi opiekunkami i nauczycielkami, to matki wprowadzają człowieka w świat wiary, wartości i kultury. W dużej mierze na nich spoczywa obowiązek kształtowania postaw swoich dzieci wobec alkoholu i innych używek. Rola matek nigdy nie była łatwa, ale we współczesnym świecie wydaje się być szczególnie trudna i wymagająca wielkiej miłości, zaangażowania i odpowiedzialności. Dotyczy to również kwestii wychowania do trzeźwości.

Podejmijmy więc gorliwą modlitwę w intencji polskich rodzin, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, trwały w wierze i trzeźwości. Szczególnie gorąco prośmy za polskie matki, aby umocnione Bożą łaską, odważnie przeciwstawiały się demoralizacji swoich dzieci i całego narodu.

W biurze parafialnym można wpisać swoje postanowienie i intencję trzeźwości do tzw. Parafialnej Księgi Trzeźwości (w godzinach urzędowania).
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...