Świadectwo życia zakonnego Siostry Joanny

709Nasza wspólnota parafialna w dzień życia konsekrowanego, w dzień zakonnika, w niedzielę (02.02.) gościła na Mszach św. S. Joannę ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Dzieliła się ona w czasie każdej liturgii swoim świadectwem życia w zgromadzeniu zakonnym, przybliżyła nam drogę swojego powołania, specyfikę życia zakonnego, jego charyzmatu, tłumaczyła, czym jest zakonna droga rad Ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dziękujemy Drogiej Siostrze za dar pięknego słowa, że mogliśmy choć trochę lepiej poznać, zrozumieć drogę chrześcijańską życia w zakonie. A my zapewniamy o życzliwości i modlitwie.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...