Świąteczne życzenia! Bądź blisko Syna Bożego.

20131221_174507

W nastroju Bożego pokoju i radości

świętujemy dziś Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Naszym Drogim Parafianom, Przyjaciołom i Gościm,

którzy nawiedzają w te Święta nasze domy,

składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech radość i nadzieja płynąca z Betlejem

pokrzepia nasze serca

i prowadzi nas w Roku Syna Bożego 

do pełni miłości w Chrystusie.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...