Nadszedł ROK WIARY

ZAPROSZENIE METROPOLITY GDAŃSKIEGO NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU WIARY W ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

W każdym czasie Kościół stawał przed różnymi wyzwaniami i odczytywał  znaki czasu, jakie pojawiały się przed wspólnotą wierzących. W tym  duchu rozpoczniemy za kilka dni w całym Kościele Powszechnym ogłoszony  przez Ojca Świętego Benedykta XVI – Rok Wiary, który zapowiedziany  został w Liście Apostolskim „Porta Fidei” (Podwoje Wiary), gdzie Ojciec  Święty napisał: „Rozpocznie się on dnia 11 października 2012 r., w  pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz dwudziestą  rocznicę opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, a zakończy się w uroczystość naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24  listopada 2013 r.”. To były wielkie i niezwykłe wydarzenia,  dlatego Ojciec Święty zwraca na nie uwagę wszystkich wierzących. Zarówno bowiem Sobór, jak i Katechizm są wielkimi darami Boga dla naszego  pokolenia. Wskazują sposób przeżywania i wyrażania wiary językiem współczesnego człowieka, który także potrzebuje przypominać sobie i ożywiać to, o czym powinien pamiętać każdego dnia.

W naszej Archidiecezji Rok Wiary rozpoczniemy podczas Eucharystii, którą będę sprawował w niedzielę, 14 października br. o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.

We Wspólnocie Ludu Bożego, w łączności z Ojcem Świętym, złożymy uroczyste wyznanie wiary. Tego dnia naszym modlitwom patronować nam będzie bł. Jan Paweł II, z okazji obchodzonego w naszej Ojczyźnie XII Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan  Paweł II – Papież Rodziny”. We wspólnotach parafialnych rozpoczęcie Roku Wiary powinno nastąpić podczas Eucharystii w czwartek, 11 października. Serdeczne zapraszam do udziału w uroczystościach wszystkich wiernych, siostry  zakonne i braci kapłanów oraz grupy duszpasterskie, ruchy i  stowarzyszenia. Proszę także o obecność Pocztów Sztandarowych naszych wspólnot.

Na owocne przeżywanie czasu Roku Wiary z serca błogosławię, /-/ + Sławoj Leszek Głódź Arcybiskup Metropolita Gdański

Przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej na czele z Radą Parafialną i pocztem sztandarowym uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu Roku Wiary w Katedrze Oliwskiej (foto po prawej)
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...