Tydzień Miłosierdzia (7-13 X 2012)

Komisja Charytatywna KEP postanowiła, że obchodom 68. Tygodnia Miłosierdzia w 2012 r. będzie towarzyszyć hasło: „Kościół domem miłosierdzia”.

Nawiązuje ono do tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce,  którego głównym celem jest wzmocnienie wzajemnych więzi polskich katolików we wspólnocie Kościoła Chrystusowego. Tydzień Miłosierdzia obchodzony będzie w dniach od 7 do 13 października. Jednym z głównych celów obchodzonego w Polsce od 1945 roku Tygodnia  Miłosierdzia jest formacja serc i sumień katolików w duchu Bożej i

braterskiej miłości.

„W tym roku proponujemy wszystkim wiernym  Kościoła w Polsce, a szczególnie zawodowym pracownikom instytucji  charytatywnych i wolontariuszom, codzienne uczestnictwo w Eucharystii i  przypomnienie w poszczególne dni tygodnia przesłania miłości  miłosiernej, jakie wypływa z każdego z siedmiu sakramentów świętych. Sakramenty  są skarbem Kościoła, niepojętym dla niewierzących, gdyż stanowią  niewidzialną nić łączącą ludzi wiary z Bogiem, „który jest miłością” (1 J 4, 8)” – czytamy w komunikacie Caritas Polska, zapowiadającym 68.  Tydzień Miłosierdzia.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...