Pielgrzymka do Wejherowa (18-19 czerwca)
promujemy