Jest nadzieja… bo jest Miłosierdzie Boże

Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 1226)”.  

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Dekret o zwiazaniu odpustów z Koronka do Miłosierdzia Bożego 12 stycznia 2002

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje:   Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Swietego) udziela sie w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.   Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjśc z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do majacych przeszkodę, zawartych w normach 24 i 25 Wykazu odpustów (Enchiridii Indulgentiarum). W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.  

+ Alojzy de Magostris Arcybiskup tyt. Novenris Pro-Penitencjarz Większy  

 „O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużny ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwosci (Dzienniczek sw. Siostry Faustyny, 1226)”

Wspólnota Modlitewna Miłosierdzia Bożego trwa na nowennie przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku – zapraszamy na nowennę w:

  • Niedzielę Wielkanocną po sumie parafialnej
  • Poniedziałek Wielkanocny po sumie parafialnej
  • w tygodniu wielkanocnym po wieczornej Mszy św.
  • w Niedzielę Miłosierdzia o godz. 15.00.promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...