Bóg moja Miłość (Uroczystość Trójcy Świętej)

Wierzę w Boga
w którego mogę nie wierzyć
w którego mogę wątpić,
któremu mogę się opierać
którego mogę odrzucać,
którego mogę zagubić
z którym mogę się kłócić
na którego mogę się obrażać.
Wierze w Boga, który wołał:
„Boże mój, Boże mój
czemuś Mnie opuścił?”
Wierzę w Boga
nie obrażającego się na mnie
cierpliwego wobec moich kaprysów
wyrozumiałego dla moich pobłądzeń
nie zostawiającego mnie samemu sobie
przyjmującego mnie jakim jestem.
Wierzę w Boga
który choćby nie wiem co
we mnie nie zwątpi.
Wierzę w Boga
który we mnie wierzy!
Czy wierzysz w Boga? Dziwne pytanie. Większość powie TAK wierzę, nie dlatego ze poznał, ale mówi się że człowiek jest z natury religijny Trudniejszym jest jednak danie świadectwa: Kim jest mój Bóg? Przecież każda (w większości) społeczność religijna wierzy w Boga. Wydaje się że problemem jest wiara w Boga ale tak naprawdę trudnością jest poznać prawdę o tym Bogu. I dotknąć prawdę. Kim jest co mówi? Na przestrzeni dziejów ludzie szukali prawdy o Bogu. Pragnęli Jego bliskości. Odkrywali Go. Próbowali pokazać. Pełnie prawdy zawiera nasza wiara. My wierzymy w Boga – Trójce św. Wyznanie wiary: odmówimy dzisiaj ze zrozumieniem nie z rozpędu!
1 Bóg i trzy osoby. Wiele tomów napisano na temat istoty Boga. Wiele też było tłumaczeń a nawet herezji.Właściwie w relacji do Boga pozostaje pewien wybór intencji: czy wierzę, że Bóg jest czy raczej szukam odpowiedzi jaki jest?
Człowiek współczesny ciekawy świata i zadufany w sobie szuka pytań, nie zatrzymuje się jedynie na stwierdzeniu że jest Bóg, co mówi, ale jaki on jest.  Nie wystarczy mu to co otrzymał ale ciągle poszukuje czegoś więcej. Odsłanianie tajemnicy, zgłębianie prawdy czy tylko ludzka ciekawość kieruje sercem? Co kieruje naprawdę człowiekiem?
Człowiek jest stworzony na obraz Boga, ale czasem człowiek próbuje pokazać Boga na sposób człowieka. I rodzą się niedomówienia i błędy.
Nam powinno wystarczyć choćby tyle: Bóg jest miłością. I świadomość tego że Bóg jest blisko, za chwilę będzie w moim sercu! Czy to nie cudowne? Bóg i ja! Kto trwa miłości trwa w Bogu a Bóg trwa w nim.Chcesz poznać Boga? Przyjmij Go! Wypełnij jego przykazania. Ale w prawdzie przykazań najtrudniej poznać prawdę i miłość Boga. Gdy jest obok naprawdę Go spotkać i przyjąć.Znamy Boga. Bo znamy Jezusa. Wiemy co mówi. Wiemy czego naucza. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. A zatem co znaczy w moim życiu stwierdzenie: wierzę w Boga?

Panie Boże, błogosław Pielgrzymom idącym pieszo do Wejherowa, wysłuchaj ich modlitwy i strzeż ich na pątniczych drogach!

Zdjęcia z pielgrzymki w galerii zdjęć
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...