WIELKI CZWARTEK: skąd Msza, po co ksiądz, dlaczego miłoś...

 


WIELKI CZWARTEK TO DZIEŃ USTANOWIENIA SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA: Kościół dziękuje za dar kapłaństwa. Dziękują za dar kapłaństwa sami kapłani, za Boże zaufanie i wybranie. To również dzień wdzięczności skierowany do księży, przecież jest to dzień księdza. Poczucie radości z posługi kapłańskiej towarzyszy sercom kapłanów. Uczucie wdzięczności za dar kapłanów, ich posługę, niejako na wyciągnięcie ręki napełnia także serca wszystkich wiernych. Świadomość daru obecności kapłanów, którzy są ze swoim ludem we Mszy św., innych sakramentach, z Bożym błogosławieństwem. Coraz trudniejsze wydają się być nasze czasy dla księży. Coraz trudniejsze w duszpasterstwie i na katechezie. Złudne poczucie fałszywej tolerancji na zło, aura złych informacji o Kościele, nadmuchanych medialnie zgorszeń niektórych, podważany autorytet, dziwne niesprawiedliwe opinie, to wszystko powoduje, że niezwykle wymagająca staje się dziś posługa kapłanów oraz sama decyzja pójścia drogą sakramentu kapłaństwa służebnego. Coraz trudniej odnaleźć się wobec głosu Boga nowym powołanym. Módlcie się za swoich kapłanów, by byli dobrymi księżmi!

 

 

 WIELKI CZWARTEK TO DZIEŃ USTANOWIENIA SAKRAMENTU EUCHARYSTII: dzień Mszy św. Pierwszą ustanowił i sam sprawował Jezus Chrystus. Wykorzystał tradycyjną żydowską Paschę, ucztę na pamiątkę wyzwolenia Narodu Wybranego z niewoli Egipskiej ale przy tym  nadał jej nowe znaczenie. Powiedział: chlebem jest Moje ciało, winem – Moja krew, Barankiem Paschalnym jestem ja Sam! Ustanowił Eucharystię dzień przed męką i śmiercią na krzyżu, by wyrażała to, co dokonało się w Wielki Piątek na Golgocie, zostawił ją Kościołowi, by po Zmartwychwstaniu w tym Kościele na zawsze pozostać. Powiedział: Czyńcie to na moją pamiątkę! Jezus jest zawsze z nami: w tabernakulum, we Mszy św., w Komunii św. Dziękujemy Ci Jezu, że jesteś tak blisko! Że możemy Ciebie spotykać, z Tobą rozmawiać. Przepraszamy za tych, co Ciebie i Twoją obecność lekceważą. Dzisiaj trzeba sobie przypomnieć, że Msza św. to żywa obecność Jezusa w znakach, że to nie tylko same gesty, rytuały czy poczucie dobrego czy słabego przedstawienia. Ale do tego trzeba wiary. Wiary, że Msza św. jest najważniejszym spotkaniem człowieka z Bogiem. Również dziś, nie tylko 2000 lat temu!. Że tak chciał sam Jezus.

 

 

 

WIELKI CZWARTEK: DZIEŃ WZAJEMNEJ SŁUŻBY I MIŁOŚCI!
Co to znaczy służyć? Co to znaczy kochać? Jezus w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, zanim ją spożył ze swoimi uczniami, ukląkł przed każdym i zaczął im obmywać nogi. Byli w szoku, nie rozumieli, opierali się. Ale zrozumieli, że jeśli nie będą czyści nie bądą mieli z Nim udziału. Ale zachęcał swoich uczniów, by i oni czynili podobnie naśladując swojego Mistrza. Miłość w Kościele to wzajemna służba. Trudne słowo. Nie wystarczy sam obrzęd obmycia nóg, choć i tu trudno znaleźć chętnych. Testamentem Jezusa z Wieczernika było wezwanie, abyśmy się wzajemnie miłowali. Byśmy byli dla siebie darem, wsparciem, umocnieniem, pomocą. Chleb jest symbolem dobra. Łamany chleb symbolem miłości jako daru z siebie. Św. Brat Albert Chmielowski wołał, byśmy byli dobrzy jak chleb, czyści jak ten chleb eucharystyczny. Dlatego po Mszy św. Wieczernika dzieliliśmy się chlebem, by być dla siebie w Kościele dobrem. Być dobrem, służyć uczynną miłością!

Zdjęcia z Wielkiego Czwartku w multimediach.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...