Rekolekcje wielkopostne – leczenie ducha

R E K O L E K C J E     W I E L K O P O S T N E

08-11.03. 2009

PARAFIA ŚW.JUDY TADEUSZA APOSTOŁA W GDYNI – POGÓRZU DOLNYM

 

NIEDZIELA      08.03.________________________________________

 

·   godz. 7.30 Msza św. z nauką ogólną

·   godz. 9.30 Msza św. z nauką dla młodzieży

·   godz. 11.00 Msza św. z nauką dla dzieci

·   godz. 12.30 Suma parafialna Msza św. z nauką ogólną

·   godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

·   godz. 17.00 Msza św. z nauką ogólną

·   godz. 18.15 Nauka stanowa dla kobiet

 

PONIEDZIAŁEK     09.03.____________________________________

 

·   godz. 7.15 Modlitwy poranne

·   godz. 7.30 Msza św. z nauką ogólną

·   godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia

·   godz. 16.00 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla przedszkolaków i dzieci klas O, 1, 2.

·   godz. 16.30 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla dzieci klas 3, 4, 5, 6.

·   godz. 17.00 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla młodzieży gimnazjalnej

·   godz. 18.00 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla młodzieży szkół średnich

·   godz. 19.00 Msza św. z nauką ogólną

·   godz. 20.00 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla młodzieży pracującej i akademickiej

 

 

WTOREK   10.03.                                        DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW.____ 

 

·   godz. 7.15 Modlitwy poranne

·   godz. 7.30 Msza św. z nauką ogólną

·   po Mszy św. sakrament pokuty i pojednania do godz. 9.30

·   godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia

·   godz. 16.00 Nabożeństwo pokutne

·   sakrament pokuty i pojednania 16.00 – 19.00

·   godz. 19.00 Msza św. z nauką ogólną

·   godz. 20.15 Nauka stanowa dla mężczyzn

 

ŚRODA   11.03.                                                 ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI ____

 

·   godz. 7.15 Modlitwy poranne

·   godz. 7.30 Msza św. z nauką ogólną

·   godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia

·   godz. 17.00 Msza św. z nauką dla dzieci klas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

·   godz. 18.00 Msza św. dla całej młodzieży (gimnazjum i ponadgimnazjalnej)

·   godz. 19.00 Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji

 

 

Z A P R A S Z A M Y

 
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...