Dzień muzyki w Kościele

św. Cecylia patronka muzyki kościelnej

 

W sobotę 22.11. wspominaliśmy św. Cecylię patronkę muzyki kościelnej. Z tej racji pamiętajmy znaną zachętę: kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Z racji tego święta składamy panu organiście Andrzejowi Dorniakowi oraz zespołom muzycznym – scholom dziecięcej i młodzieżowej najlepsze życzenia by zawsze swoimi talentami przybliżali ludziom Boga poprzez piękny śpiew i grę. Zapraszamy wszystkich nowych chętnych do tego, by śpiewem i grą umilać Bogu przyjście do ludzkich serc. By zawsze modlitwa była piękna i unosiła nasze mysli i słowa szybciej do Boga.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...