otagowane: Tydzień biblijny

wydarzenia

Tydzień biblijny naprawdę z Pismem Świętym

W dniach 14-20.04. organizowany jest VI Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „WIERZĘ W CIEBIE, JEZU CHRYSTE, SYNU BOŻY!”. Celem Tygodnia Biblijnego jest uwrażliwienie chrześcijan na obecność wśród nas Boga w Jego Słowie zapisanym na kartach Pisma Świętego. Szczegółowe informacje znajdują się w gablocie.

Opublikowano: 3 maja, 2014

więcej...

sprawy duszpasterskie

OBJAWIENIE BOŻE A OBJAWIENIA PRYWATNE List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną

Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!        Przed chwilą wybrzmiały słowa Jezusa: Pokój wam! To Ja jestem! Pan skierował je do uczniów, którzy przeżywali rozczarowanie i bali się o swoją przyszłość. Ten, któremu zaufali umarł na krzyżu. Jezus znając ich myśli przywołał słowa Mojżesza, Proroków i Psalmów, a nade wszystko przypomniał im swoją naukę. Tak stanął pośród nich jako ostateczny Objawiciel Boga. Nam zaś daje istotne wskazanie, aby w kształtowaniu życia...

Opublikowano: 23 kwietnia, 2012

więcej...