otagowane: Post

słowo dla duszy

Radość w Panu czy pocieszenie w popiele? Coś nie tylko na Popielec, ale i na potem (Środa Popielcowa)

Chcesz zrozumieć co daje Wielki Post? Spójrz na krzyż. To święty znak czasu, który nas czeka. To najlepsza instrukcja obsługi twego życia w Wielkim Poście. Dwie przecinające się belki. Wyobraź sobie, że ta pionowa to drabina, po której Bóg przychodzi do ciebie w sakramentach. To drabina, po której też przez dar modlitwy twoje serce i dusza wchodzą do nieba. Ta pozioma pomyśl, że to most – wiszący most, taka drabina, po której idzie się z jednej skalnej półki skalnej do...

Opublikowano: 19 lutego, 2013

więcej...

słowo dla duszy

Wielki Post! Czas na remanent serca i karnawał dla duszy!

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele Wielki Post. Wielki, bo trwa 40 dni. To liczba ważna w Biblii. Zawsze określała stosowny czas przygotowań przed czymś ważnym i odliczała właściwy święty czas należny Bogu. Czterdzieści dni Jezus pościł na pustyni przed swoją publiczną działalnością. Czterdzieści lat naród wybrany szedł przez pustynię ku Ziemi Obiecanej. Czterdzieści dni trwał czas oczekiwania aż opadną wody potopu, 40 dni Mojżesz modlił się, zanim otrzymał przykazania...

Opublikowano: 17 lutego, 2010

więcej...

słowo dla duszy

Jak szybko HOSANNA może zmienić się na KRZYŻ Z NIM! NA KRZYŻ!

05 kwietnia przeżyliśmy Niedzielę Palmową. Pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jezrozolimy. Lud witał Go jak Króla, choć wjechał na osiołku, słano przed Nim płaszcze a nad głową wisiały palmy. Hosanna Synowi Dawidowemu. Witano Go, bo wiele słyszano o Jego cudach, uzdrowieniach, wskrzeszeniach, rozmnożeniach chleba, uwolnieniach opętanych. Wskrzeszeni, uzdrowieni, nakarmieni, umocnieni słowem zrobili wiele, by Jezusa lubiły tłumy, ale i by powiekszyć apetyt na w...

Opublikowano: 10 kwietnia, 2009

więcej...