otagowane: życzenia świąteczne

wydarzenia

Życzenia Świąteczne na Boże Narodzenie.

W nastroju Bożego pokoju i radości świętujemy dziś Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Naszym Drogim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom, którzy nawiedzają w te Święta nasze domy, składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech radość i nadzieja płynąca z Betlejem pokrzepia nasze serca i prowadzi nas do pełni miłości w Chrystusie. Uroczysta Pasterka o godz. 00.00 (24.00). W Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze św. w dzień jeszcze o godz. 7.30, 9.30, 11.00 i 12.30.

Opublikowano: 24 grudnia, 2017

więcej...

słowo dla duszy

Alleluja! Pan Zmartwychwstał prawdziwie! Alleluja

Z racji Świąt Wielkanocnych składamy życzenia świąteczne. Niech Zmartwychwstały Pan wyzwala nas z grobu beznadziejności i smutku, grzechów i uzależnień, egoizmu i samotności. Niech niesie nadzieję w zwycięstwo nad śmiercią, gdy staniemy nad jakimś grobem. Niech Zmartwychwstały ożywi i umocni wiarę do Siebie i zgode, wierność, jedność oraz dobroć między nami. Niech przeprowadza nas w nadziei przez trudne dni codziennych problemów. Niech Jego zwycięstwo pozwala nam zwyciężać...

Opublikowano: 23 kwietnia, 2011

więcej...

słowo dla duszy

Orędzie Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

Jutro będzie zgładzona nieprawość ziemi I Zbawiciel świata będzie panować nad nami. (Śpiew przed Ewangelią) Umiłowani Diecezjanie! 1. Tajemnica Betlejemskiej nocy Po raz kolejny stajemy wobec tajemnicy betlejemskiej nocy. Niezwykłej nocy w dziejach świata i w historii rodzaju ludzkiego. To wtedy Przedwieczne Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami (por. J 1,14). „Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata" (1 J 4,14). Uczynił to po to, „aby każdy kto w N...

Opublikowano: 25 grudnia, 2010

więcej...