otagowane: Tydzień misyjny

słowo dla duszy

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny

Drodzy Bracia i Siostry!      W tym roku Światowy Dzień Misyjny będziemy obchodzić pod koniec Roku Wiary. Jest to wspaniała okazja, aby umocnić naszą przyjaźń z Panem i nasze wędrowanie z Nim jako Kościół, który odważnie głosi Ewangelię. W takiej perspektywie chciałbym zaproponować kilka refleksji. 1. Wiara jest cennym darem Boga, który otwiera naszego ducha, byśmy mogli Go poznać i kochać. On chce nawiązać z nami relację, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego życiu i uczynić...

Opublikowano: 20 października, 2013

więcej...

słowo dla duszy

Pamiętajmy o misjach. Jesteśmy misjonarzami wspierając misjonarzy!

Od (18.10.) w Kościele trwa tydzień misyjny pod hasłem: "Aby mieli życie". Polecamy modlitwom i trosce materialnej parafian dzieło misyjne Kościoła. Przy ołtarzu znajduje się skarbona, do której można składać swoje ofiary na dzieła misyjne.

Opublikowano: 18 października, 2009

więcej...