otagowane: Szczepan

słowo dla duszy

Widzę, mówię, słyszę dla Jezusa (św. Szczepana)

Jezus wszedł w historię człowieka. Nie chciał by człowiek żył daleko od Boga, by Go nie znał takim jak jest, nie rozumiał Go, bał się Go ale chciał być poznany i koachany, by człowiek Go kochał. Te święta przypominają nam to kolejny raz. Nie tylko to wydarzenie zbawcze czy historyczne, ale możliwość kolejnego otwarcia się na Boga. Okazja do spotkania Go w sakramencie, modlitwie, dobroci ludzkiej tej bezinteresownej. Bo człowiek zawsze w głębi serca tęsknił za nowy...

Opublikowano: 29 grudnia, 2013

więcej...