otagowane: światło

słowo dla duszy

WIELKA SOBOTA: „To noc przejścia z niewoli do wolności, noc Bożej mocy, uobecnionej także dziś”

  Wielka Sobota to całodzienna adoracja przy Grobie Pana Jezusa. Grób sam w sobie symboliczny, ale obecność Zmartychwstałego 2000 lat Jezusa rzeczywista. Modliliśmy się kolejny dzień Triduum Paschalnego. Błogosławiliśmy pokarmy na stół wielkanocny. Przynosiliśmy w koszyku jajko - znak nowego życia, nowego życia po śmierci, ale również nowego życia duchowego po zmartychwstaniu z naszych grzechów, przynosiliśmy chleb na znak tego, że pragniemy i przyjmujemy Jezusa w K...

Opublikowano: 12 kwietnia, 2009

więcej...

słowo dla duszy

Bóg jest światłością rozświetlającą ciemności świata

  To prawda teologiczna i duchowe wezwanie do życia w łasce - w światłości a nie w ciemności - w mroku grzechu. Adwent to taki czas, kiedy w ciemności świata płoną ludzkie serca oczekujące na przyjście Boga. Serca te rozświetlają dziecięce lampiony roratnie...

Opublikowano: 22 listopada, 2008

więcej...