otagowane: świadectwo wiary

słowo dla duszy

Weź krzyż mój na drodze miłości – Dzielnicowa Droga Krzyżowa

  

Opublikowano: 16 kwietnia, 2011

więcej...

słowo dla duszy

Ty właśnie Bogu jesteś potrzebny! (11 Niedziela Zwykła)

Gdyby każda nuta powiedziała: muzyki nie stworzy jedna nuta... nie powstałaby nigdy symfonia. Gdyby każde słowo powiedziało: jedno słowo nie może stworzyć strony... nie powstałaby książka. Gdyby każdy kamień powiedział: jeden kamień nie może postawić muru.... nie powstałby dom. Gdyby każda kropla wody powiedziała: jedna kropla nie może stworzyć rzeki... nie powstałby ocean. Gdyby ziarno zboża powiedziało: Jedno ziarenko nie może obsiać pola... nie byłoby żniw. Gdyby k...

Opublikowano: 14 czerwca, 2009

więcej...

wydarzenia

W krzyżu miłości nauka!

W piątek 27 marca przeżyliśmy dzielnocową Drogę Krzyżową. To wyraz naszego nawrócenia i publicznego świadectwa, jakie dajemy Jezusowi Chrystusowi. Krzyż jest dla pogan znakiem hańby i głustwem, zgorszeniem dla Żydów, mówi Pismo, ale dla nas wierzących kryje w sobie wielką treść Bożego przesłania. To nie tylko sam znak, do którego przyzwyczajone są nasze oczy, bo dostrzegają go w wielu miejscach, ale jest to znak wiary, pamiątka tego, że Bóg stał się człowiekiem i za ludzi ...

Opublikowano: 10 kwietnia, 2009

więcej...